Lærernes motstand mot en bedre skole - fakta fan!

Kilde: http://sporetterspor.blogspot.no/2011/08/ordsky-fra-ude-innsats-nytter-skolenes.html

En vanlig dag i en lærers liv (klikk og se film)

Se for deg at du skal beskrive drømmelæreren til ditt eget barn. Hvilke kvalifikasjoner legger du mest vekt på? Dette avhenger selvsagt av hvor i læringsløpet arvingen er, men hvis du er nødt til å velge tre kjerneord, vil jeg tippe at du lander på noen av disse: faglig oppdatert, engasjert, tilstedeværende, god klasseleder, flink til å se alle elevene, god til å tilpasse fagstoffet til hver enkelt, god til å skape et godt læringsmiljø, en du har tillit til gjør sitt beste for ditt barn, tilgjengelig, god motivator, godt elevsyn, ansvarsfull, omsorgsfull

Som mor har jeg opplevd at jeg har rangert disse ordene forskjellig etter hvilke trinn ungene mine har befunnet seg på. Selvsagt er faglig oppdatert og engasjert med hele veien, men tidlig i opplæringsløpet var jeg mer opptatt av at lærerne skulle være omsorgsfulle og skape et godt læringsmiljø enn at de skulle være bautaer innen sitt fag. Å skape en god start og å få ungene til å like skolen, er en forutsetning for at de skal lykkes videre i livet. Nå som vi har nådd mellomtrinnet og ungdomsskolen begynner den faglige ballasten å bli viktigere, samtidig som alle de menneskelige kvalitetene selvsagt også må være tilstede. Likevel tenker jeg at jo eldre ungene blir, jo mer robuste blir de til å takle ulike mennesketyper. Det er mye god sosial læring i å bære over med mennesker som ikke har sosiale antenner. De møter man over alt ellers i samfunnet. Skal vi så akseptere at enkelte lærere ikke fungerer like godt i jobbene sine? Vi er 160 000 lærere her i landet. Kan du peke på én annen yrkesgruppe med så mange ansatte hvor det ikke er en og annen idiot som har bestått ansettelseskravene? Lar du dette farge ditt syn på hele yrkesgruppen? 

Det er ganske skremmende å se hvilken retorikk som brukes når media og folket ellers  ytrer seg om lærere. I årevis har vi lest om sutrete lærere, dårlige lærere, dårlige resultater og lange ferier. Selv mine nærmeste er indoktrinert med holdninger til oss lærere som gjør at jeg konstant er i forsvarsposisjon i alle diskusjoner. Jeg har to valg: forsvare oss eller le av folket. Jeg skulle ønske verden ble mer opplyst av at jeg lo.

Når vi nå står overfor en ny arbeidstidsordning (KS har fremmet forslag, og sannsynligheten er stor for at vi går danske tider i møte. Derfor skriver jeg videre ut fra tanken om at det blir slik), burde jeg ha skrevet en mastergradsavhandling for å forklare hvorfor lærerne er negativt innstilt og hvorfor den nye arbeidstida ikke er en god idé. Den ville få ha lest, så jeg må heller gjøre som tabloidene og skrape i overflaten for å hente fram lettkjøpte argumenter. Likevel må alle ha forståelse av nåværende arbeidstid kontra ny arbeidstid for å henge med:

Idag jobber lærerne 1687,5 timer i året. Det samme som andre arbeidstakere, bare at timene er komprimert til de 38 ukene elevene er tilstede + ei ekstra uke til kurs og kompetanseheving. For oss på ungdomstrinnet innebærer dette 1225 uketimer bundet til arbeidsplassen og 462,5 timer til arbeid der vi kan være fleksible på tid og sted. Det vil si at vi har 43,3 timers arbeidsuke gjennom de 39 ukene vi er på jobb,  noe som igjen gjør at vi hver uke opparbeider oss overtid som må tas ut i tvungen avspasering i feriene. Hvor mange i andre yrkesgrupper ville reagert på en slik avspaseringsordning? Jeg tipper at enkelte ville reagert på at de ikke fikk ta ut avspaseringen når det måtte passe dem selv. Det er nemlig dyrt å reise på ferie med familien når det er skolefri. Likevel drives det en konstant og allment akseptert uthenging av lærerne fordi de har "mer ferie enn arbeidstimer i året".

Nå som regjeringen har vedtatt å skape drømmelærere av oss, er løsningen å gi oss videre-og etterutdanning. BRA! Det er imidlertid en hake ved det hele. Ettersom det ikke må koste noe i vikarutgifter, må det legges til elevenes sommerferier, og da har endelig KS en mulighet til å justere arbeidstida vår ut fra faglig begrunnelse. Det er ikke egentlig noe problem, hvis vi da er ærlige på hva dette medfører for de 38 ukene elevene er tilstede på skolen. 
Helt siden vi ble overtatt av KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) har deres agenda vært å gjøre noe med lærernes arbeidstid. Den har vært for uoversiktlig, og frykten for at lærere har gått rundt og ikke jobbet i sine 462,5 timer har vært stor. Isteden for å se på en arbeidsgruppe som nærmest har hatt jobben sin som et kall og sannsynligvis hatt hodet mer på jobb enn i privatlivet, har man valgt å la unnasluntrene definere den typiske læreren. Dette oppleves som mistillit, og har dannet fundamentet for motstanden lærerne har overfor ny arbidstidsordning. I hvilken annen sektor forventer man fullt arbeidstrøkk i alle arbeidstimene? Jeg kan ærlig si at jeg vet om mange yrker hvor arbeidstakere sitter på ræva og drikker kaffe store deler av dagen. Det blir ikke avisoppslag av den grunn.

Hva vil det medføre at lærerne nå skal jobbe 45 uker i året mot nåværende 39?
Konsekvensen er at lærernes arbeidsdag slutter klokka 16.00 og at vi får 7 arbeidsuker uten elever. Det høres strukturert og flott ut for alle som har irritert seg over fleksitida vår. Nå vet de hvor vi er til en hver tid, og man må forvente at vi faktisk jobber mens vi er på jobb. Full kontroll. Det mest tilfredsstillende blir kanskje at dere ikke ser oss i bybildet en sommerdag når dere selv er ute og avspaserer?

Jeg skal da komme med noen relevante spørsmål:
1. Er du beredt til å ha kontakt med læreren til ungen din kun i kontortid? 
Med mobiltelefon og sms har foreldre nå fått vaner som gjør at de sender  
spørsmål til læreren til alle døgnets tider. Mange lærere vil kanskje føle en 
lettelse når dette ikke lenger blir mulig, men vil det gjøre oss tilstedeværende og tilgjengelige når dere trenger hjelp fra oss? Framover vil læreren bli like utilgjengelig som kundebehandlere på andre kontorer. Vi kan kun nås i undervisningsfrie timer før klokka 16.
2. Hvordan løser vi utfordringen med foreldremøter og læringssamtaler i arbeidstida?
Skolen vil kanskje sette av midler slik at lærere som har vært på foreldremøter får overtidsbetalt (ca 4 timer i året), men alle læringssamtaler mellom foreldre og lærere må foregå i kontortid. Dette medfører at den sørvisen skolen har hatt til å tilpasse seg din arbeidstid, nå ikke vil være tilstede. Du må herved ta fri fra jobb for å følge opp ungene dine.
3. Hvor lang tid synes du at det kan gå før elevene får tilbake prøver og vurderinger?
En mor sa en gang at ungene burde få tilbake prøvene sine seinest tre dager etter innlevering hvis læringsutbyttet av egne feil skulle ha noen effekt. Vi kommer ikke til å få bedre arbeidsrom på jobb. At arbeidsgiver nå må legge tilrette for at vi skal kunne sitte og jobbe indivduelt på arbeidsplassene våre, er utopisk. Vi jobber i kommunal sektor, hvor helse og skole kutter hverandres lemmer i kampen mot millionnedskjæringer. Det som ikke blir rettet og vurdert før klokka 16.00 blir liggende til neste dag. At en lærer kan ta bunken med seg hjem og sitte til midnatt for å bli ferdig mens elevene fortsatt husker hva de har levert, kommer aldri til å skje mer. Til glede for familien min, selvsagt. 26 RLE-prøver kan jeg få rettet i kontortida uten problem. Spørsmål/svar går fort å rette, selv med støy i bakgrunnen. 26 tekster, hvor jeg skal vurdere alle læreingsmålene og gi god og grundig framovermelding til hver elev krever at jeg sitter på "lesesal" uten å bli forstyrret i arbeidet. Jeg bruker minimum 30 minutter på hver besvarelse. 13 timers arbeid i kontortid...mye mer hvis jeg konstant blir forstyrret. Jeg overlater regnestykket til deg. Det ville tatt meg tre dager hvis jeg fikk gjøre jobben hjemme om kveldene. 
4. Hva tenker du er viktig å prioritere bort for meg som lærer når alt jeg ellers gjør skal inn i kontortid?
Undervise må jeg gjøre, for jeg har faste timer jeg går til. Forarbeid må jeg gjøre, for jeg kan ikke komme uforberedt til timene. Etterarbeid må jeg gjøre, for jeg er nødt til å notere ned fravær, dokumentere hvem som ikke har gjort leksa eller hvem som hadde god muntligaktivitet i timen før jeg glemmer det.  De fastlagte møtene må jeg på, for det er pålagt. Men å ta seg tid til å ta en samtale med ungen din, som jeg ser ikke har det så bra i dag, det er noe som kan velges bort til fordel for de ovennevnte sakene. Å ikke ha tid til å ta den telefonsamtalen med deg i dag heller, fordi klokka plutselig ble 16.00, eller å ikke få startet med vurderingen av elevtekstene i dag heller fordi det jeg måtte prioritere tok for mye tid... Alt som kan utsettes i skolen er egentlig det som er viktigst. Kontakten med menneskene vi jobber med daglig. Ønsker vi å ha det slik?

Ett av skolens største problemer i dag er at det finnes et dusin planer som aldri får slå røtter i kulturen og dermed aldri blir implementert. Hvis noen hadde regnet på hvor mange årstimer som er lagt ned i norsk skole for å ha en plan for ting, så ville det vært en øyeåpner. Men å lage en plan er ikke det samme som å utvikle en kultur. Jobben begynner først når ledelsen stiller krav til lærerne om å gjennomføre praksisen systematisk. Skal dette kunne skje, må elevene være tilstede. De er tross alt selve marken som skal pløyes. Det nytter lite å konstruere nye verktøy og metoder som på papiret fungerer perfekt hvis man ikke kan gå ut og sette føttene i jorda og begynne å spa. 7 uker uten elever, sier jeg bare. Det blir mye nyttig tid til planlegging! Permene våre kommer til å være fylt med gode intensjoner, og skolen kan vise til planer som skinner av pedagogisk glans. Blir det en bedre skole av dette? Det virker som om regjeringen tror at det er dette som er løsningen. 160 000 fagpersoner kunne ha fortalt hva som må til for å skape en god skole, men vi er ikke tiltrodd kunnskapen. Jeg sier det likevel. Det skolen trenger er ledere som legger til rette for at planene blir fulgt, og som har baller til å sette unnasluntrerne til veggs. Det er et lederansvar å skape god kultur for læring og det er et lederansvar å gi lærerne tid til å gjennomføre endringene i klasserommet sammen med elevene. Det er også et lederansvar og sette ned foten for hva de ansatte skal ha slags utenompedagogiske arbeidsoppgaver. Hvorfor har vi ikke snakket om drømmeledere? En drømmeleder skaper drømmelærere!

Jeg kan med hånda på hjertet si at det muligens kan bli et bedre arbeidsår for mennesket Mette med ny arbeidstidsordning. Å ha fri hver kveld og hver helg er jo en drøm. Da kan jeg godt jobbe 7 uker mer hvor jeg bare drodler gode undervisningsideer og lager fantastiske undervisningsopplegg for framtida sammen med gode kolleger. Jeg kan ta kurs og vekttall og bli klokere og klokere. Medfører det automatisk at elevene blir flinkere?
For læreren Mette, derimot, kommer dette til å bli stress. Jeg har tross alt driven i meg og fokuset er pedagogikken, didaktikken og elevenes utvikling. Å aldri få gitt tilbake vurderinger innen foretrukket tid, å se bunkene som vokser på arbeidspulten min fordi jeg stadig har nye vurderingspunkter men aldri får unna de foregåenede bunkene, å ikke ha god nok tid innen arbeidstida til å både ha kontakt med heimen, til å undervise, til å snakke med elevene og til å gjøre for- og etterarbeid, vil nok få meg til å reflektere over om det er dette som er meninga med arbeidslivet. Dette kommer til å bli ei arbeidstid hvor jeg konstant må avveie, og jeg kommer hele tida til å gå på akkrod med meg selv i forhold til hva jeg vet er en god pedagogisk løsning, og hva jeg rekker. Det er tross alt bare så mye man får gjort i løpet av en kontortid på 7,5 timer. Det verste er at det er jeg som må stå til ansvar og svare for hvorfor jeg ikke gjør en god nok jobb når det viser seg at den nye arbeidstida ikke var en strålende idé. Når jeg da svarer at det er fordi jeg ikke rekker alt i arbeidstida mi, kommer media og dere andre til å dømme meg for at jeg ikke er en god nok lærer, og fordi jeg syter og klager og skylder på andre. Hvorfor skal ikke lærerne klare å gjøre jobben sin innenfor ei normalarbeidsuke når alle andre klarer det? Hva i helsike er det som er så spesielt med dere lærere?
Det som er så spesielt med oss lærere er at vi har godtatt at alt for mange arbeidoppgaver har blitt tillagt oss i forhold til timene vi har til disposisjon, og at vi derfor ofte jobber mer enn 1687,5 timer i året uten at noen merker det. Når vi nå får normalarbeidsår og må slutte med dette gratisarbeidet (og her tenker jeg at jeg ikke trenger å forklare hvorfor vi kommer til å slutte å jobbe gratis...), så vil vi allikevel framstå som tapere. For det er jo ingen som kommer til å frata oss noen arbeidsoppgaver! Vi kommer rett og slett ikke til å greie å gjøre en god nok jobb innenfor tidsrammen som er satt. Bildet er enkelt. Det er som å presse en elefant inn i Northugs trikot. Vi kommer til å kveles. 
Nå kan dere tenke at hvis lærere er så dumme at de har bedrevet gratisarbeid i alle år, så fortjener de at KS kommer og avhjelper dem i forhold til arbeidstid. Hvis du da ser for deg at lærerne har hatt elevene i fokus foran egen arbeidstid, og derfor innfunnet seg med alskens overtramp fra arbeidsgiversiden fordi vi ønsket det beste for framtidas unge lovende, så er det ganske bedritent å bli latterliggjort offentlig fordi vi er så "dumme". Vi har kanskje vært dumme på egne vegne, men vi har vært idealistiske. Hvis dere nå må velge lærer for ungene deres og dere har to valg: den idealistiske læreren og den læreren som har fokus på egen arbeidstid, hvem velger du da? Det er jo ingen hemmelighet at de lærerne som hittil har vært opptatt av å gjøre minst mulig ekstraarbeid er de som har blitt ansett som unnasluntrere og døgenikter.

Så hvorfor er det slik at du som forelder ikke går offentlig ut og støtter de idealistiske lærerne i kampen om å få fortsette å være idealistisk, i kampen om å få råde over arbeidstida si selv, i kampen for selvrespekt og yrkesstolthet. I kampen for å få være faglig oppdatert, engasjert, tilstedeværende, god klasseleder, flink til å se alle elevene, god til å tilpasse fagstoffet til hver enkelt, god til å skape et godt læringsmiljø, en du har tillit til gjør sitt beste for ditt barn, tilgjengelig, god motivator, godt elevsyn, ansvarsfull, omsorgsfull?
Fordi innerst inne, så sitter det en liten stemme som forteller deg at lærerne er sutrete, at de er for lite faglig oppdaterte, at feriene deres er alt for lange og at elevene oppnår for dårlige resultater. Vi blir heller møtt med spørsmålet om vi motsetter oss en bedre skole. Hadde lærerne hatt støtte i flere hundre tusen foreldre ved neste arbeidstidsoppgjør, foreldre som krevde at lærerne skulle ha tid til ungene deres, og være en god lærer, DA hadde vi fått gjennomslagskraft. Foreldre er nemlig ikke offentlig stemplet som sutrere enda.

Er det forresten noen som ser paradokset i at for å oppnå bedre læringsresultater for elevene, skal lærerne jobbe i 7 uker uten elever? Jeg bare spør, for jeg har løsningen også der!


Dette blogginnlegget ble gjort om til en kommentar både i Aftenposten og i Helgeland arbeidserblad, nett og papir. I tillegg ble det nyhetssak i Helgeland Arbeiderblads papiravis. Jeg takker alle som har lest, delt og kommentert for at dere har hjulpet meg i å sette fokus på saken.

Kommentarer

 1. Phju! Fantastisk lesning! Takk!

  SvarSlett
 2. Meget bra skrevet! Som lærerstudent kjenner jeg at jeg er spent på hvordan arbeidsfremtiden egentlig blir.
  Meningene dine er viktige.

  SvarSlett
 3. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 4. Meget bra skrevet! Dette burde ut til alle landets aviser! :-) Jeg deler på face!

  SvarSlett
 5. Du treffer spikeren på hodet!! Takk for at du bruker av din tid til å uttrykke det mange av oss lærere går og kjenner på.

  SvarSlett
 6. God lesing å følge bloggen din. Godt skrevet :)

  SvarSlett
 7. Fantastisk lesning, altså. Hvis KS får igjennom forslaget, uten å senke leseplikten, er skolen fucked. Det hjelper ikke, som du sier, at jeg får kurs og blir bedre til å legge planer og lage systemer for underveisvurdering når elevene IKKE er til stede. God skole koster penger! Det er så jeg mistenker KS for å kalkulere med at lærere kommer til å jobbe gratis overtid selv om de får igjennom forslaget sitt.

  SvarSlett
  Svar
  1. Vi må IKKE jobbe etter klokka 16 hvis vi får ny arbeidstid. DA er vi så dumme at vi ikke fortjener bedre;)

   Slett
 8. Veldig bra beskrivelse! La dette komme til dem som "vet" så mye om skolen, og som skal bestemme hvordan og når vi skal jobbe. Det kommer til å bli mye overtidsbetaling;)

  SvarSlett
  Svar
  1. Det er nok en side ved saken. Folk tror at vi kommer til å få overtidsbetalt, men aner ingenting om skolebudsjetter som sprekker fordi lønna vår allerede utgjør 90% av totalbudsjettet.

   Slett
 9. Da høyre lovet å satse på læreren, håpet vi det var gjennom å framsnakke det gode arbeidet som blir gjort, legge tilrette for at lærerne fikk gjøre enda mer av den viktige jobben, og kanskje... ja, kanskje heve lønna litt for å visualisere verdien vår. Så håpefulle er vi, selv etter så mange nederlag i forhandlingene. Vi burde skjønt at vi skulle forandres, bli mer kostnadseffektive og produktorienterte.

  SvarSlett
 10. Godt innhold - for mange ord.
  Hilsen læreren

  SvarSlett
  Svar
  1. Sant... av og til bobler følelsene over og ordflommen har ingen ende...;)

   Slett
  2. Omtrent sånn kommer vel tilbakemeldingene våre på stiloppgaver til å se ut også, om de skal være ferdig rettet innen 16.00... ;-)

   Slett
  3. Godt innhold-mange gode poeng! Kort den ned og send til aviser! (Rett opp "enda" til "ennå" mot slutten, så er det ikke noen som henger seg opp i det!).

   Slett
 11. Ingenting gjør meg så takknemlig som en ordentlig god lærer. Med to unger som har gått gjennom grunnskolen, og den siste godt begynt, er min mening at alt står og faller med læreren. En god lærer får fram det beste, mens en annen kan ødelegge mye selvtillit og motivasjon. Jeg har opplevd alt fra å måtte oppmuntre og trøste daglig et barn som nesten hadde resignert, til neste skoleår å ha et barn som gledet seg til skolen. Samme barn, forskjellig lærer. Så for min del kan lærerne ha så mye ferie og fleksitid de måtte trenge, fokus må være hvordan lærerne kan gjøre jobben sin best. Og det vet de antagelig best sjøl.

  SvarSlett
  Svar
  1. Du nevner kjernen i problemet. Lærerne vet det best, men blir ikke spurt eller hørt. Velutdannede mennesker som er tiltrodd oppgaven å utfdanne framtidas voksne til dugelige mennesker og arbeidstakere, blir plutselig behandlet som barn som ikke må blande seg inn i de voksnes samtaler. All endringspsykologi forteller jo at for å få gjennomslagskraft for en endring og for å lykkes i prosessen, må de som skal gjennomføre endingen være med fra starten. Samtidig vet vi at det er like stor prosentvis sjanse for at prosessen skal mislykkes hvis endringen kommer ovenfra og ned som tvang. Hvorfor sitter så mange ledere/politikere med all denne kunnskapen uten å benytte seg av den?

   Slett
 12. Bra skrevet. Hvordan har samfunnet og arbeidsgiver tenkt å beholde de gode lærerne og gjøre læreryrket attraktivt, skaffe ny entusiastiske lærere inn i et yrket som blir så nedsnakket som læreryrket er i dag?

  SvarSlett
 13. Så bra skrevet:) Altfor viktig til å ikke deles. Så DEL!

  SvarSlett
 14. Utmerket innhold.
  Språklig skorter det litt, og det er ikke bra siden du er norsklærer. Du bruker uttrykket "i forhold til" feil og for mye. Det betyr kun "sammenliknet med". Du blander sammen å innfinne seg og å avfinne seg med noe. Det første betyr å komme til et sted, være på plass: Han innfant seg kl. 19. Det andre betyr å akseptere, godta, finne seg i: Han avfant seg med at det måtte være slik. Det er dette siste du skal bruke i sammenhengen ovenfor. Du blander også sammen alt for og altfor. Eksempel: Han er alt for meg. Dvs si at han betyr mye. Men: Buksa er altfor stor.
  Hvordan veileder du elevene dine når de blander sammen disse uttrykkene?

  SvarSlett
  Svar
  1. Det er vel Berre å ta fram ordboka det. Jeg forstod hva som sto der.

   Slett
  2. Huff, nei du har rett. Som norsklærer burde jeg ikke eksponere mine svakheter, men heller holde munn. Jeg bør jo være summen av all den norskfaglige kunnskapen som finnes der ute, ellers går det til helvete med elevene. Jeg lover å legge fokuset på dette ene læreplanmålet i mine neste 25 yrkesaktive år: "uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding". Om det er noen trøst, er jeg ikke så verst til å veilede elevene mine i de andre 26 målene:)
   Takker ellers for språkvask. Det fine med en blogg er at vi kan jobbe prosessorientert. Dermed kan jeg si takk for veiledning, og rette det opp øyeblikkelig. Ha en fin dag!:)

   Slett
  3. He he. Bra Frøken Leseglede - Liker.

   Slett
 15. Etter 36 år som lærer i skolen har jeg falt ut. Jeg var meget kompetent, interessert, ansvarlig, arbeidsom og engasjert. Skjemavelde, lokal læreplanproduksjon og møter spiste meg opp. Det tok den tiden jeg skulle bruke til å forberede god undervisning, gi tilbakemeldinger og gjøre godt etterarbeid. Hele arbeidssituasjonen tok mer og mer kveletak på meg. Jeg kollapset. Klasserommet vil jeg aldri greie å ta tilbake!

  SvarSlett
  Svar
  1. Føler med deg :-) Dette er også en del av min erfaring.

   Slett
 16. Nå jobber jeg 1762,5 t i året jeg da (altså er jeg ikke lærer), derfor lurer jeg på hvordan 1687,5 t blir regnet ut? Men som en skriver over her, er jeg også mest opptatt av hvordan læreren er, ikke hvor mye fri eller ikke fri de har. Og jeg må si at jeg har møtt lærere på toppen og på bunnen av min skala, og jeg har møtt mange både gjennom arbeidet mitt og det at jeg har barn. Det som er ofte har slått meg er at de gode lærerne aldri havner i diskusjoner om avlønning, ferie, kveldsmøter, retting av prøver etc, mens de jeg vurderer som dårlige stadig vekk tar det opp som tema....selv prøver jeg å unngå slike diskusjoner fordi det berører meg sterkt og at jeg av og til har noen sterke meninger basert på følelser jeg ikke alltid kan underbygge med fakta.
  Hengte meg opp i det med avspasering og at det er dyrt å dra på ferie i skoleferien, ja det er det, men skal ungene med på ferie må det skje i skoleferien selvfølgelig.og da har jeg som regel bare tre-fire uker å velge i, for jeg jobber ellers også i vinterferien, høstferien og påskeferien, fordi jeg prioriterer juleferie og ellers må jeg ta ut feriedager når det er planleggingsdager på skolen eller evt noen inniklemte fridager der.
  Til dine 3 pkt:
  1. Ja, jeg forholder meg alltid til kontortid også i dag (dvs skoletid med ett kvarter foran og bak som regel) Selv jobber jeg også slik at jeg får telefoner til alle døgnets tider som må besvares og det gjør jeg med glede da jeg er i offentlig servicenæring :-)
  2.Jeg møter til foreldresamtaler i min arb.tid i dag, gjerne er den også lagt til skoletidens. Noen ganger må også vi "andre arbeidstakere" stille til møter på kveldstid gjerne flere enn to-tre i året faktisk i min jobb eller evt rykke ut på hendelser som må takles, De timene får man da betalt for selvfølgelig og det må jo også lærere som holder foreldremøter få
  3 Her er nok en pedagog bedre til å svare, elevene skal få ett læringsutbytte av dette. Jeg har i min jobb tildels korte frister for enkelte arbeidsoppgaver, lengre frister for andre og noen frister kan jeg bedømme selv i forhold til øvrig fremdrift i min jobb. Regner med en lærer vil møte de samme utfordringene i sin jobb og sikkert med like mange som synser i jobben som i min
  4. Vis du har for mye jobb i henhold til arbeidstid er det ett arbeidsgiver problem i utgangspunktet. Jeg har også forbredelser å gjøre og oppsummeringer, rapporter og sjekklister å skrive etter mine hovedarbeidsoppgaver og ikke minst ett budsjett å holde og vurdere opp mot regnskapet. Altså likt med en lærers mange oppgaver som ikke "synes", men like fullt oppgaver som tilhører jobben. Nå er ikke jeg så veldig nøye på å kaste alt fra meg og gå fra kontoret kl 16 da, men.....

  Får av og til følelsen av at lærere tror vi "andre arbeidstakere" ikke yter noe utover arbeidstiden kl 8-16, men det gjør vi og ikke alle av oss peser på med overtidsbetalt, avspassering etc heller, vi gjør det fordi vi vil gjøre en god jobb og fordi vi liker jobben, kollegene, kundene, klientene, sjefen og/eller andre ting ved jobben.
  Jeg skulle ønske det var tid i min arbeidshverdag satt av til videreutvikling og videreutdanning i mitt yrke, men det er det ikke, jeg må gjøre det ved å lese meg opp på kveldstid, og ett og annet kurs i løpet av arbeidsåret (som regel bare budsjett til ett)

  SvarSlett
  Svar
  1. Som jeg skulle ha sagt det selv!

   Slett
  2. Supert svar, som regel ser man ikke andres arbeidshverdag, kun sin egen. Og hvis man da legger til frykten for at en fordel kanskje skal fjernes, da kommer piggene ut. Også lærere har på skylapper som de trenger å rette opp vinkelen på, alle yrker har fordeler og bakdeler.

   Slett
  3. Du skriver mye fornuftig. Det er på ingen måte meningen å sette opp yrkesgrupper mot hverandre. Jeg kommer ikke fra en akademisk familie, så jeg vet hva annet arbeid er. Likevel vil jeg påstå at lærere som yrkesgruppe har havnet i uføre, og at selv om råtne epler fins, er bildet mye større og medisinen feil.

   Slett
  4. At lærerne har havnet i et uføre, er da ikke noe rart. Hvorfor skulle de ikke det når alle andre yrkesgrupper er havnet i uføre. Lærere er som kjent ikke annet enn mennesker, sågar veldig vanlige mennesker og opptrer og handler til tider like urasjonelt som alle oss andre. Altså kan jeg ikke se at en generell uføresituasjon er noe faggruppe relatert når situasjonen er allmenn for hele samfunnet. Man er seg selv nærmest og på sitt ståsted så kjenner problemet direkte på kroppen og tror derved at man er hardere rammet enn andre. Klassisk situasjon. I samfunnsdebatten nå om dagen er det de samme underliggende problemstillinger som stadig går igjen. Ikke noe feil i det som “Berre19. januar 2014 kl. 12.50“ skriver over her, bortsett i fra at metoden er meget usaklig og vil derved ikke ha annen misjon enn avsporing, en meget velkjent holdning og metode for undergraving og hersketeknikk.

   Slett
  5. Lærere får ikke betalt for foreldremøter. Andre yrkesgrupper har ofte ekstra betalt på kveldstid. De får ikke overtidsbetalt, med unntak av ekstra undervisningstimer.

   Slett
  6. Jeg tror norsklærer'n min var som deg på barneskolen. Anal og glad i hersketeknikker.

   Slett
  7. Du skriver: "I hvilken annen sektor forventer man fullt arbeidstrøkk i alle arbeidstimene? Jeg kan ærlig si at jeg vet om mange yrker hvor arbeidstakere sitter på ræva og drikker kaffe store deler av dagen" Dette avslører at du har holdninger om andre yrkesgrupper som du bør ta opp med deg selv, for hvordan kan du vite hva andre gjør i sine yrker?
   Selv har jeg mistet tre av mine nærmeste venninner etter 30 år på grunn av en lærerdiskusjon. Jeg våget stille spørsmålstegn ved akkurat dette med sammenligninger. Hun ene har snakket mye nedlatende f.eks. om bønder, akkurat som om at yrket er enkelt, knyttet til jobben sin 24/7 365 dager i året. En annen gang var hun dypt sjokkert over en stillingsannonse noen venner av henne hadde satt inn i avisen. De eide en sportsbutikk og lyste ut en stilling på 30% med mulighet for mer. De åtte vel forstå at folk var avhengig av å vite hvor mye de skulle jobbe. Hun tenkte ikke på at de som driver butikken ikke kan lønne ansatte mer enn regnskapet tillater.
   De har alle sammenlignet seg f.eks. med fabrikkarbeidere. De ville tjent mer og hatt en enklere jobb på fabrikk. Jeg vet ikke om det er riktig og mistenker at de egentlig ikke vet det de heller. De har jo aldri prøvd å være fabrikkarbeidere.
   Som butikkeier brukte jeg år på å bygge opp bedriften og jobbet 17 timers dager gratis. Nå lever jeg av den og tjener godt. Det tror jeg faktisk ikke de tålte selv om jeg er akkurat den samme som før og absolutt ikke er noe luksusdyr som skryter av noe. Plutselig var det helt greit å si ting til meg de aldri ville sagt før. Som f.eks. da hun ene som aldri har likt mannen min spurte meg hvorfor jeg fremdeles var gift med han nå som bedriften min gikk bra og jeg var økonomisk uavhengig.... Det kom som lyn fra klar himmel. Fordi man har lagt livet til side og jobbet knalltøft i årevis skal man visstnok ikke ha lov til å lykkes. Da skal man trykkes ned. Om firmaet gikk konkurs ville vi nok fremdeles vært venner. Hvorfor er det så lett å støtte mennesker i motgang men ikke mennesker i medgang?

   Det finnes utallige yrker der ute, alle med sine pluss og minussider og hver enkelt av oss må velge det som vi føles passer oss. Lærere er heldige som har lang sommerferie/avspasering. Dere kan si til kroppen deres at nå har dere fri i x uker. Ikke mange har den luksusen, uansett arbeidstimer ellers i året. Dere har fri samtidig som barna og slipper barnevakt. Dere har verdens sikreste jobb. For det er vel ikke mange som har fått sparken fra yrket. Mange av oss andre opplever konkurser, usikkerhet, oppsigelser mm. Det er ganske tøft.
   Jeg har ALL respekt for læreryrket. Dere har et knalltøft yrke som krever svært mye av dere. Jeg har selv vært vikarlærer noen ganger og er dypt imponert over hvor mye dere møter av ulike utfordringer, ulike barn, pedagogiske utfordringer, ulike foreldre som ikke alle er like flinke med oppfølgning osv. Jeg bøyer meg i støvet for at dere orker. Likevel har altså tre av mine tidligere nærmeste venner bestemt seg for at jeg mener de er late, uten at jeg noen gang har sagt det eller ment det. Jeg ble bare så utrolig lei av at de mente de visste bedre enn meg hva jeg mener om lærere at jeg blåste ut av meg at nå var et nok.
   De må slutte å innbille seg at andre yrker er så veldig enkle og at alle andre går hjem kl 16. Det er ikke slik! Så mitt råd til deg er å tenke litt mer over dine egne meninger om andres yrker før du hamrer løs på andre. Og tenkt også på at det faktisk er mange som er imponert over yrket ditt. Kanskje du skal la de tiltalte være uskyldig til det motsatte evnt. er bevist. Ikke vær konstant i forsvarsposisjon. Ikke gjør dine nærmeste til selve personifiseringen av alle disse som mener så mye om læreres tid, ferier osv. Ikke gå i samme fellen og tro at du vet hva alle rundt deg mener om deg. Om du lurer så spør heller slik at de får forklare det selv. Og hør på hva de virkelig sier. Ikke hva du mener de sier

   Slett
  8. Det er mange andre jobber som krever at en må jobbe mer en 7,5timer hver dag. Men disse jobbene er også ofte bedre betalt enn læreryrket. Samtidig får de ofte kompensasjon for å delta på ekstra møter og diverse. Og sist men ikke minst er det ekstra viktig at i jobber hvor en jobber med mennesker ikke blir utbrent. I dette tilfellet er det knallviktig å være våkne for å se hver eneste elev og ha overskudd til å hjelpe dem. Som lærer kan du møte barn og unge som har det fryktelig vanskelig og der må en lærer stille opp, ofte engasjere videre for at eleven skal få den hjelpen han eller hun trenger.

   Jeg er sykepleier. Det er ikke til å komme unna at jeg har en viktig og stressende jobb. Det skjer med hyppige mellomrom at jeg må jobbe ekstravakter, eller overtid. Og jeg ser daglig tunge skjebner rundt meg. Men jeg får faktisk avspasering for hver av de overtidtimene, og jeg får da også tid til å hente meg inn igjen etter alle inntrykkene. Og som regel jobber jeg de vanlige 7,5 timene også er jeg ferdig med jobben. Mannen min er lærer. Han drar som oftest på jobb litt før åtte, kommer hjem rundt 16.00-17.00 og da må han ofte jobbe videre med forberedelser, retting av prøver, fagplaner etc.Høstferien gikk til å rette tentamener og legge planer for videre undervisning. Det var ikke mye ferietid sammen for å si det slik. I tillegg følger han opp unge fra skolen som han har oppdaget ikke har det bra. Han er med i møter med barnevern og foreldre for barnets skyld. Dette selvom det letteste tidsperspektivmessig hadde vært å overse disse problemene. Han jobber betydelig mer enn meg og har ingen avspaseringsordninger bortsett fra lærerferien. Ironien er at summen vi har på lønninga er ca lik.

   Hvis han ikke skal få denne ferien KS krangler over er jeg redd for å få en utbrent mann som ikke har krefter til overs når han skal være med familien sin og samtidig vil han ikke få gjort nok for elevene sine. At lærere jobber mer enn nok er jeg vitne på, jeg forstod aldri hvor mye en lærer jobber før jeg ble sammen med en lærer.
   At de skal jobbe 7uker ekstra bare for å gjøre oss andre fornøyd tror jeg vil være å dumme oss direkte ut. Vi vil ha lærere som har tid og krefter til å være der for barna våres. Vi vil ikke ha fylte permer med enda flere ideer om hvordan elevene skal lære mer, når lærerne ikke har tid til det de skal fra før av.

   Jeg heier på lærerne!


   Slett
  9. "Det er mange andre jobber som krever at en må jobbe mer en 7,5timer hver dag. Men disse jobbene er også ofte bedre betalt enn læreryrket. Samtidig får de ofte kompensasjon for å delta på ekstra møter og diverse."
   Jeg har hatt jobber som har krevd mer enn 7,5 timer dag, helt uten overtidsbetaling eller mulighet for avspasering. I det private så må man ofte jobbe det som kreves og har ingen mulighet til å klage over det. Da må man i tilfelle skifte jobb.
   Lønnen var dessuten lavere enn en lærers.
   På tide alle slutter innbille seg de kjenner alle Norges tusener av yrker bedre enn de som har de.

   Slett
 17. Et bra innlegg i debatten om lærersitasjonen og aktuelle arbeidssituasjon i forhold til andre yrkesgrupper. Men, det er alltid et ”men”. Jeg har selv jobbet i vgs. i 12 – 13 år, men orket ikke mer og sluttet som lærer for ca. 17 – 18 år siden, grunnet den stadig intern diskusjon om økonomi og fordeling av driftsmidler, lærerlønn og arbeidstid, tariffer, elev- og læringsproblemer, rammebetingelsene for utøvelse iht. læreplaner osv..

  Innen min tid som lærer kom det 2 skolereformer med stor engasjement fra lærernes side med å tilpasse reformen innenfor skolens resurser mht. økonomi og lærernes arbeidstid, stillingsgrad ol.. Med holdning og argumentasjon ved å sette mer fokus på elevene og læringsmiljø ble jeg møtt med arroganse og noe som helt klart hører inn under mobbing på arbeidsplassen. Ofte ble dette kort ”forklart” og saklig avfeid med argumentasjon om at dette var en og samme sak - om det da i det hele tatt ble besvart. Jeg er ikke aleine om å ha sluttet som idealistisk (og kanskje naiv) lærer, ikke pga. lønn, men i møte med en uholdbar arbeidssituasjon grunnet i holdninger. Jeg kunne ramse opp mange skrekkeksempler på reaksjoner og kollegaers handling ovenfor en som ønsket i for stor grad å ta opp saker om å legge til rette for ELEVENES læringsmiljø, altså eleven i fokus, og stole på skolens ledelse vedr. økonomistyring. At jeg gjentagende år hadde klasser som lå 1 til 1,5 over gjennomsnittet i karakter på landgitte eksamener var uinteressant for et 95 % kollegium. Min mening er at kritikken rettet mot den offentlige skolen generelt er så absolutt berettiget og på lik linje som det i de siste årene har vært rettet mot etater som politi, det norske helsevesen med mer, dvs. et generelt holdningsproblem. Det finnes noen råtne epler i en hver eplekurv som ødelegger totalen, og antall råtne epler ser ut til å øke proporsjonalt med økonomi og midler som skal fordeles i alle samfunnslag og aktiviteter.

  Det finnes selvfølgelig ikke en absoluttløsning eller fasit på noe som helst, men jeg ble dritlei av å bruke pålagt møtetid på ensrettet og vedvarende diskusjonen om tildeling av økonomiske resurser. Hvor er det blitt av holdningen til verdiskaping og yrkesstolthet i stedet for et forbruksorientert system? Norsk skolevesen ser aldri ut til å bli bedre enn det samfunnet det operer i. Elevene er ikke dumme, men plukker opp og slike holdninger som derved forplanter seg videre til neste generasjon med økende styrke. Jeg synes derfor den siste delen av ditt innlegg er meget interessant. Resten synes jeg dog er meget generelt og hører inn under en allmenn, konstruktiv og meget berettiget samfunnskritikk.

  SvarSlett
 18. Dette var interessant lesning! Mange som ikke klarer å se ting i perspektiv.
  Et spørsmål: Hvordan får man i tillegg tilpasset at elvene skal kunne ta ut valgfri ferie for sydenturer og slik utenom de vanlige ferieukene? For noen må vel kontrollere at (og hvordan) de har gjort skolearbeid under ferieturen..?

  SvarSlett
 19. Fantastisk bra skrevet! Kunne gjort det sjøl. om jeg hadde fått til så bra! :-) Hilsen lærer

  SvarSlett
 20. Får helt vondt av å lese dette. Godt sagt. Skjønner ikke at noen orker å jobbe som lærere, faktisk... Hilsen tidligere lærer som ikke har lyst til å jobbe som lærer igjen

  SvarSlett
 21. Hmm...jag är inte lärare...men jobbar i kommunen...det är likadant för alla

  SvarSlett
 22. Veldig godt sagt!! Jeg delte lenken på wallen til Erna (og min), håper det er greit! Du satte ord på mye jeg har tenkt!

  SvarSlett
 23. Meget bra skrevet :-)

  SvarSlett
 24. Herlig innlegg. Takk for at du setter ord på det så mange av oss tenker og føler på kroppen. En ting jeg også tenker på er at enkelte dager så står vi i klasserommet foran rundt 30 elever i alle skolens undervisningstimer. Vi kjemper for å forsøke å se hver enkelt elev i løpet av den tida, og vi står på tå hev med plan a, b og c med ulike måter å forklare tema på for de ulike elevene. Vi er topp konsentrerte i alle timene, i alle fall forsøker vi etter beste evne. I friminutt av ulik lengde har vi ikke alltid pause. Om det så er inspeksjon, elever eller kollegaer som spør om ting - eller om tiden må brukes på tverrfaglig samarbeid for å få på plass skriveoppgaven eller hva det nå må være, så ser jeg mørkt på å bli tvunget til å være på skolen i tida etter at elevene går hjem. Jeg er i alle fall konstruert slik at jeg trenger en pause etter all undervisningstida. Jeg trenger å nullstille meg, få i meg mat, gå en tur, hente krefter og inspirasjon, få tid til å tenke på det jeg skal planlegge videre. Det er ikke ment som sutring (som sikkert mange vil se det som), men en opplysning om at det er bare en menneskelig faktor oppe i det hele. Jeg vil tro at flere av dere har det på samme måten.

  SvarSlett
  Svar
  1. Jeg tror at dette er vanskelig å forstå for de fleste andre yrkesgrupper. De siste årene jeg jobbet som lærer hadde vi en del av arbeidstida etter at elevene hadde gått hjem. Disse timene var de klart minst produktive av min arbeidstid, men vi trengte dem for å få til et forpliktende lærersamarbeid. Men å utvide denne tiden kommer nok til å føre til mer "samarbeid" og endra mindre for- og etterarbeid.

   Slett
 25. Fantastisk!!! Dette burde vore sendt til alle avisene i heile landet!! Utruleg godt skrive!

  SvarSlett
 26. Jeg har stor respekt for lærere, og ønsker best mulig arbeidsordninger og -forhold for å sikre at de beste, mest engasjerte forblir i skolen og ikke søker seg bort. Jeg synes du skriver godt, og er enig i det meste. Det jeg savner i innlegget ditt er en smule mer ....hmmm.... ydmykhet (?) over den fantastiske ordningen dere har med lange, gode ferier på de beste tidene av året. Helt seriøst, du VIL ikke bytte bort den saftige juleferien/påskeferien, åtte ukers sommerferie mot en potensiell mulighet for å ta ut en uke ferie/avspassering i november. Jeg har hørt argumenter om at lærere har en så eksepsjonell travel og utfordrende hverdag, og derfor har feriene sine deretter. Det er litt provoserende, fordi det er ganske mange andre yrkesgrupper med et minst like belastnde hverdag/kveld/natt som IKKE har disse ordningene. En lærer fortalte meg at han ikke hadde hatt sjans til å jobbe 100 % stilling dersom det ikke hadde vært for feriene. Ærlig sagt, og my point exactly som jobber 3/4 stilling i helsevesenet og ikke makter tanken på mer. Lønnsvinneren blir han, og jeg får attpåtil jobbe hele jula, påska og får kun tre ukers ferie på sommeren. Vinterferie, høstferie; hahaha. Den femte ferieuka får jeg selvfølgelig uka ETTER høstferien til skolen.
  Jeg tror lærerne hadde fått mye mer gehør og forståelse for sin situasjon dersom det hadde generelt blitt vist litt mer takknemlighet over de gode ferieordningene som beviselig er der. Stå på, og heia dere.

  SvarSlett
  Svar
  1. Jeg er lærer. Og når sommeren/påsken etc kommer er jeg selvsagt kjempeglad for det. Men du får det til å høres ut som vi har mer ferie enn andre? Forskjellen er at vi har "tvungen" overtid HVER dag. Dette kan vi ikke velge å ta ut i overtidsbetaling, eller avspasering etter søknad om når. Nei, vår avspasering kommer fastlagt. Jeg synes det er en ok løsning, men kom ikke her å si at det er noe å være ekstremt takknemlig for. .

   Slett
  2. Kom ikke her å si at det å få ta sin femte ferieuke uka etter skolens høstferie er noe å være ekstremt takknemlig for heller.

   Slett
  3. Du berører egentlig kjernen ved hele spørsmålet. Hvordan skal den offentlige skolen tiltrekke og beholde de beste talentene. Hvordan skal lærerutdanningen være tiltrekkende for den beste tredjedelen av kullene fra videregående, og ikke nøye seg med dem som såvidt kom gjennom tre år på VGS. Da jeg for lenge, lenge siden bestemte meg for å bli lærer hadde jeg to grunner: bra lønn og lange ferier. Etter hvert fant jeg ut at jeg ikke hadde tenkt på det viktigste: at læreryrket er fantastisk, stimulerende, utfordrende, aldri kjedelig + en drøss med andre fine egenskaper. Dessverre er ikke lenger lønna noe argument. så arbeidsgiverne våre må finne på noe annet. Det de har kommet med til nå, er ikke akkurat egnet til å vekke jubel. Hvis de i tillegg sørger for at ferieargumentet forsvinner, blir jeg alvorlig bekymret for hva slags lærere vi får heretter.

   Slett
 27. Takk for supert blogginnlegg!
  Hilsen enda en lærer

  SvarSlett
 28. Takk for en god forsvarstale :) Ikke glem at vi også mister forutberegneligheten når det gjelder undervisningstimene!

  SvarSlett
 29. 1. Jeg har aldri ringt en lærer i noe annet tiddrom enn mellom 0800-1600. Som lærer så kan dere selv sette grensene. Det er ikke nødvendig å være tilgjengelig for foreldrene. Mulig det står nedfelt at dere skasidste e tilgjengelige men det må være en smal sak å korrigere.

  2. Vi har alltid tatt oss fri for å gå på foreldremøte. Inget problem da det for de aller fleste foreldre er mulig å gjøre dette mellom 0800-1600. Våre barns lærere har heller ikke gitt oss muligheten til å ta det på eftermiddagen.
  3. Jeg jobber mange timer overtid hver uke, med prosjekter som har deadline, analyser som skal gjøres, forberedelser som må gjøres til Iben som kommer, samtaler med de ansatte som følges opp hver uke.
  4. Det siste spørsmålet lar jeg stå ubesvart da jeg tenker at alle gjør den beste jobben de kan gjøre med de midlene de har.

  Jeg har arbeidstid mellom 0800-1600 og 25 dager ferie. Jeg jobber gjerne over 1600 for å bli ferdig med det jeg skal gjøre. Fordi jeg er glad i jobben min. Får jeg for mye å gjøre så prioriterer jeg på en måte som gjør at jeg rekker over ting i fritiden min også.

  Jeg er enig med dere lærere om mange ting men ikke fordi at dere er lærere men fordi at det er mange yrkesgrupper der ute som har det som dere men som ikke har så sterk en stemme.

  Jeg er helt uenig at dere i denne omgang spiller på mine barns læring og det at mitt barn ikke skal bli sett fordi dere måååå gå hjem kl 1600. Dette blir sikkert noe dere kommer til å spille mye på hvis dette blir en realitet. Er lei av lærere som sutrer, dere er overalt. Men i gata mi bor det leger, hjemmesykpleiere, lagerarbeidere, politi, selgere OG lærere. Legen sier i en bisetning at det ble en lang 15 timers lørdagsnatt, politimannen tok en ekstravakt fordi det var en ekstra urolig ikveld - ingen av de klager. De eneste som klager på sjefen, arbeidstid osv osv er lærere. Alltid, hele tiden, overalt. Og dere skal passe mine barn - skremmende... Jeg er glad jeg kjenner EN lærer som ikke klager som forteller om hvordan hun har løftet klassen, hvordan hun jobber med enkeltelever og at hun nyter å sitte (med en kopp te?) Og rette prøver og i det se resultatene av sitt arbeid.

  SvarSlett
  Svar
  1. Noen ganger lurer jeg på om folk tar seg bryet med å sette seg inn i hva saken dreier seg om før de kommenterer… Det at du ikke en gang kan komme med holdbare motargumenter for artikkelforfatters punkt 3 og 4 beviser bare hennes poeng.

   Dette går ikke på at lærere skal arbeide verken MER eller MINDRE – men KS sitt forslag gjør at vi mister fleksibiliteten vi har i systemet nå. Vi kan ta oss tid til å sitte i helger og kvelder når det er mye å gjøre fordi det er en del av nåværende arbeidstidsavtale – og den tiden vi bruker, får vi tilbake som AVSPASERING, ikke ferie.

   Med det nye forslaget fra KS forsvinner avspaseringen, lærerne skal ha et normalår og alt skal foregå mellom kl. 08 og 16: forberedelse til undervisning, gjennomføring av undervisning, etterarbeid fra undervisning (evaluering av timen, fraværsføring, oppfølging, osv.), elev- og foreldresamtaler, kollegialt samarbeid, samarbeid med andre etater om enkeltelever samt ulike samarbeidsmøter (hele kollegiet, andre lærere som har ditt fag og andre lærere som har din klasse). Dette går knapt nok opp i dag – og så skal all retting legges inn i den tiden i tillegg? De fleste som har en viss innsikt i skolen forstår at det ikke lar seg gjøre. Så får KS det som de vil, kommer bunkene med prøver og stiler til å ligge i ukes- og månedsvis før elevene får dem tilbake. For det er vel ikke noen som seriøst tror kommunene har penger til å betale lærerne overtid for å sitte og rette på kveldstid? Tror ikke det, nei…

   Å stemple folk man er uenig med som sutrere er for øvrig en av de eldste hersketeknikkene i boka, og noe enhver oppegående person bør holde seg for god til.

   Slett
  2. Hahaha, dust. Hent norsk ordbok og les innlegget en gang til. Få forklart de ordene du ikke skjønner, så skriver du et nytt svar. Er jo ignoranter som deg som bare leser VG-forsida før du har gjort deg opp en mening.
   Idiot.

   Slett
  3. Sa han/hun i en laaaang klage...

   Slett
  4. Det er vanskeleg å forklare og få folk til å forstå skulen sin dynamikk. Eg står framleis i klasserommet og eg skal ikkje legg skjul på at arbeidstidsordninga - friheita er ein av grunnane til at eg går på mitt 31 første år. I 1973 starta eg karriæra mi i arbeidlivet som forskalingssnikkar, 42,5 timar veka var vanleg då. No er KS redd for at eg skal bli overarbeidd fordi eg arbeidar 43. Ks har fokus på korleis dei skal tøyle 5% av lærarane, ikkje korleis dei skal motivere dei 95% andre til å halde fram i yrket. I dag vel alfor mange av mannlege lærarstudentar aldri å ta til som lærar. Av dei som kjem ut i skulen er det alt for mange som fell i frå før det går 5 år, men spør dei OSS om råd? I dag er det vanskeleg å rekruttere rektorar, korleis blir det når rektor og tillitsvald skal fordele timeramme og belastning? Må vel innrømme at eg blir lettare å lokke vekk frå skulen dersom KS køyrer på.

   Tusen takk for eit flott innlegg til deg Frøken leseglede, om du eg prøvde å svare forsto noko veit eg ikkje, men du forstår sikker at eg slit litt med motivasjon. Det einaste løysinga eg ser er betre lesebrøk og, dvs meir tid til for og etterarbeid. Eg vil også ha friheit til å gjere jobben og er ikkje redd for besøk i klasserommet ka tid det skal vere!!

   Slett
 30. "Drømmeledere skaper drømmelærere." Godt sagt - du peker på et sentralt problem i skole-Norge.

  SvarSlett
 31. Fulltreff på spikerens hode! Hilsen frustrert og fortvilet lærer som ser på den ovenfor skisserte fremtid med gru.

  SvarSlett
 32. Vi har både gode og dårlige lærere. Som mor til ett barn med spesielle behov har jeg til tider slåss hardt for å få rettmessig rett og tilrettelegging. Å få midlene innvilget var intet problem, men de ble ofte brukt på andre steder. Takket være god god kommunikasjon med lærere ble slikt oppdaget og vi fikk dermed endret på det.
  Husker spesielt første året på ungdomsskolen da klasseforstanderen ringte meg så fortvilet en stund etter skolestart. Han visste ikke hva han skulle gjøre fir med 27 elever hadde han ingen kapasitet til å hjelpe mitt barn. Og da er jo svaret mitt enkelt siden mitt barn skulle ha assistent i samtlige skoletimer for å hjelpe. Men det visste ikke læreren, rektor hadde ikke skaffet assistent, noe han hadde lovet oss å ha i orden i god tid før skolestart og som ikke burde vært ett problem siden han fikk beskjed allerede på nyåret samme år... 4 måneder av skoleåret gikk før dette og andre midler var på plass. Dette er bare ett av mange eksempler og i omtrent alle ligger hovedfeilen i administrasjonen. Lærerne gjør som regel alt de kan og enda litt mer.
  Men jeg har også forståelse for at de sliter aeg ut under slike forhold. Jeg har sett gode lærere ta hatten sin og gå fordi de ikke har midler og eller kunnskapene som trengs til å hjelpe alle barna.
  Det er en skremmende stor mangel på kunnskap blant lærerne når det gjelder diagnosebarn med spesielle behov.
  Noe som allerede har ødelagt barndommen til mange barn.
  Jeg har også møtt flere lærere som har tilegnet seg nødvendig kunnskap og dermed har kunnet gjøre en vanvittig god jobb.
  Vi ønsker at barna våre skal få rikelig og god lærdom, alle tilpasset sitt behov, enten de er skoleflinke eller har lærevansker.
  Dersom lærerne skal kunne hjelpe oss å gi barna våre den riktige kunnskapen og en god oppvekst så må også lærerne få de midlene som trengs.
  Den lange ferien deres er vel fortjent etter å ha slitt hele året for å ta vare på foreldrenes mest dyrebare.
  Dere burde få videreutdanning og kurser og høyere lønn, samt fleksibel arbeidstid. Og selvfølgelig vikar under utdanningen.
  Ære være dere for den jobben dere gjør. Jeg hadde ikke klart det. Både elever og foreldre oppfører seg til tider frekt og utakknemlig, og likevel fortsetter dere å ta vare på vårt mest dyrebare. Takk for det. Har stor respekt fir gode lærere, men må også si jeg har stor forakt for de råtne eplene som finnes i dettr yrket, så vel som de finnes i alle andre yrker.

  SvarSlett
 33. Noe av det viktigste kanskje for utenforstående å vite, er at vi nå skal jobbe færre timer per uke, men undervise like mye. Det vil si at vurderingsarbeid må legges til der avspaseringen vår var tidligere (regner jeg med? Dette er ikke spesifisert.), og at det derfor vil ta lang tid før elevene får tilbakemelding på arbeidet sitt. Men siden høst-, jul-, vinter- og påskeferie til sammen er mindre tid enn det vi skal jobbe ekstra uten elever, må vi allikevel gjøre vurderingen raskere, som flersvarsprøver osv, som i mindre grad tester elevenes produksjon (spesielt i språkfag) og i større grad tester deres pugeevne. Så bruker vi kanskje ukene før og etter skoleåret til å lære om hvordan vi skal lage enklere vurderingssituasjoner som er raskere å vurdere? (Som de f.eks. gjør i USA.)

  SvarSlett
 34. Jeg går siste året på grunnskolelærerutdanningen og er akkurat nå i praksis på kanskje en av norges mest målstyrte skoler. Den er i "oslo-skolen". Jeg er meget betenkt over hvor vi er på vei. Det ser ikke bra ut, og ideologiske lærere blir spist opp av det store systemet. På tide å våkne opp og spørre oss hvor vi er på vei og hvor vi vil. Og i den diskusjonen bør lærerne være med!

  SvarSlett
 35. Hei, vil bare slenge inn en kommentar til det du skriver om at foreldre nå må ta fri fra jobb for å følge opp ungene sine, i forbindelse med foreldrekonferanse. I fjor gikk jeg ut at 10. klasse, og jeg kan si med hånda på hjertet at ikke en gang gjennom hele skolen, fra 1. til 10. klasse, hadde vi foreldrekonferanse på ettermiddagstid. Mor eller far måtte alltid ta fri fra jobb for å nå samtalene.

  SvarSlett
  Svar
  1. Jeg er klar over at det er mange skoler som har denne praksisen allerede. Selv er vi anmodet om å gjøre det samme, men det er ofte lite tilfredsstillende å møte foreldre i full fart mellom to undervisningstimer. I tillegg føler mange foreldre at skolen er imøtekommende og serviceinstilt hvis vi kan legge det litt seinere. Da slipper elevene også å miste undervisning. Det er i tillegg helt vanlig at foreldre tekster og ringer lærerne på kveldstid. Om det er riktig å fortsette denne praksisen kan også diskuteres, men foreldre bør være klar over at denne goden nok bortfaller med ny arbeidstid.

   Slett
 36. Jeg har hatt flere jobber der overtid ikke betales. Det finnes en rekke små og mellomstore bedrifter i Norge som dessverre ikke har råd til at alle arbeidslover kan holdes. Likevel behøver Norge disse arbeidsplassene.
  Lærer jeg kjenner er rask til å fnyse av slike argumenter fordi de mener arbeidsmiljøloven da er svaret på alt, noe den ikke er om man ønsker å beholde jobben sin. Da tåler man å jobbe ekstra, gjøre oppgaver man egentlig ikke er betalt for, en flimrende pcskjerm fra åttitallet, provisjonslønn osv.
  Jeg tror mange lar seg provosere av lærere fordi det hele tiden er snakk om rettigheter i et yrke der man nesten er vernet med det samme man har en kontrakt.
  Ville bare legge til det, at det finnes mange slitsomme yrker der ute uten at de får avisoppslag eller historier om de stadig deles på fb.
  Når det er sagt så har jeg ingen argumenter i forhold til lærenes arbeidsforhold, lønn eller annet. Dere vet best selv hvor skoen trykker så håper organisasjonen deres klarer kommunisere det med politikerne. For det er jo det som er viktig, ikke hva hvermannsen måtte mene eller ikke mene om lærere.

  SvarSlett
 37. Liker spesielt godt at du rettferdiggjør frivillig og ubetalt overtidsarbeid med at man alltids kan ta seg en kopp te mens man nyter fruktene av sitt arbeid . Tipper han legenaboen din ikke får fett overtidsbetalt for den 15 timers ekstravakten sin, men at han ser seg storfornøyd med å sannsynligvis ha gjort noe positivt for andre, ja kanskje tilogmed reddet liv, i tillegg til all den gode kaffen han kunne kose seg med mellom slagene.. Retorikk, min venn. Google it.
  - Norsklærer

  SvarSlett
 38. Er det forresten noen som ser paradokset i at for å oppnå bedre læringsresultater for elevene, skal lærerne jobbe i 7 uker mer? Jeg bare spør, for jeg har løsningen også der!

  Strengt tatt så skal vel ikke lærerne jobbe i 7 uker mer. Det er vel snakk om en forsyvning av arbeidstiden? Dere får såkalt normalarbeidstid som de aller felste har og slipper, 43, 5 timers uke som det er nå. Jeg tror en blanding av dagens ordning og flere dager til planlegging hadde vært en god løsning. I mine 12 år i skoleverket har jeg opplevd alt fra kollegaer som gjentatte ganger har kommet for sent til undervisning samtidig som de går rett etter timen er ferdig, mens andre kollegaer har jobbet MYE mer enn det som er påkrevd. Lang friperiode knyttet opp til sommerferien, samt avspssering i forbindelsel med elevenes fridager er for mange det som skal til for å stå i jobben. Samtidig så ser jeg at det er mange som langt fra jobber det timeantallet de skal i uken, det er nok disse som "ødelegger" for de som jobber hardt.

  Lærer

  SvarSlett
 39. Ære være de som velger læreryrket! Hvorfor valgte du å bli lærer? Så, min anbefaling til ungdommen som skal velge utdanning; sjekk ut villkåra du må jobbe etter før du velger læreryrket! Snakk med forskjellige arbeidstakere, og fra forskjellige yrker, helst gjerne etter at de har sluttet. Mange kan ikke/har ikke lov å snakke negativt om arbeidsplassen sin (gjelder også på kommunale arbeidsplasser) For øvrig; sjelden overtidsbetalt, hvis ikke ekstraordinære forhold gjør at du må gå overtid. Timer må avspaseres, selv det kan være vanskelig i helse-omsorgssektoren, det er ikke sikkert det passer inn på arbeidsplassen din når det for passer deg. For foreldre i barne-ungdomskolealder ; du kan ikke komme på alle foreldresamtaler -møter hvis man går turnus- skiftarbeider eller pendler (heller ikke på ettermiddag/kveld/natt). Pluss og minussider gjelder vel for de fleste yrker. Turnusarbeidere må som oftest jobbe på høgtids - og helligdager, samt at kunn får tre ukers sammenhengende ferie, evt. må argumentere godt for fire uker sammenhengene ferie på mange plasser, dessuten ; alle kan ikke få vinterferie sammen med barna sine, heller ikke påskeferie osv. Sa du fullt trøkk hele dagen? ja, betviler ikke, men sånn er det ofte i helse- omsorgssektoren. Skal en ta seg tid til faglig oppdateringer, som er et krav innen mange yrker, må det ofte skje på fritiden, eventuelt ved avspasering. Kan hende du må betale kursavgiften selv også. Men uansett yrke, stå sammen mot bedre arbeidsvillkår, vi får ikke endringer hvis vi ikke sier i fra! Vi har alle ulike behov i forskjellige faser i livet . Det beste vi kan gjøre, hvis vi ikke er fornøyd med arbeidsforholdene, er å stå i en fagorganisasjon som jobber for at vi skal få en tilfredstillende arbeidsituasjon til det beste for både voksne og barn/ungdom/elever. Lykke til alle lærere!
  Hilsen ei mor som har vært elev i mange år, samt har lang arbeidserfaring.

  SvarSlett
  Svar
  1. Godt sagt. I forhold til arbeidstid i helse- omsorg, skal vi nok ikke klage. Det er en sektor hvor man ser mange likheter når det kommer til beslutninger tatt på bakgrunn av økonomi, ikke arbeidstakere eller pasienters beste. Dessverre blir våre to sektorer ofte satt opp mot hverandre når sparekniven kommer. Skal vi kutte hos de syke eller hos de unge lovende. Det skulle ikke være nødvendig i verdens rikeste land. Mennesker er alltid verd å investere kroner i!

   Slett
  2. Jeg valgte læreryrket etter å ha prøvd meg som vikar en stund. Jeg oppdaget at det var utrolig givende å være sammen med elevene. De ga mye av seg selv, jeg måtte holde meg faglig oppdatert til en hver tid og jeg oppdaget at jeg likte å strekke elevene mot stadig nye mål. I tillegg er jeg interessert i mennesker og psykologi;) jeg har drømmejobben. Ville aldri valgt noe annet og har heller aldri angret på valget jeg tok.

   Slett
 40. Halleluja! Jeg er lærer i ungdomsskolen selv, og skulle ønske alle leste innlegget ditt på aftenposten.no. Den som ikke forstår logikken i dette har ikke hatt en drømmelærer.

  SvarSlett
 41. Takk for at du setter ord på det veldig mange lærere tenker i disse dager. Håper virkelig at KS tar til fornuft, hvis ikke blir det noen dårlige år for elever fremover, der de gode lærerne trekker seg fra yrket fordi de ikke får rom til å yte sitt beste i lærerrollen, der lærerne som blir ikke har tid til å faktisk se individene, og der foreldre og samfunnet generelt vil oppdage hvordan det går når læreren ikke får gjøre jobben sin.

  For all del, en form for denne løsningen kan sikkert fungere, men da er det alfa omega at en god andel av det administrative arbeidet læreren nå har blir gitt til andre. Men det er det jo som kjent ikke budsjett til.

  Jeg er, som en annen nevnte over, ganske sikker på at KS er utspekulerte nok til å gamble på at "dumme" lærere vil fortsette å jobbe på kveldstid, selv om det da blir gratisjobb. Gode lærere, som det store flertallet er, vil ikke finne seg i å ikke være lærer. Da går det nok heller ut over egen fritid.

  SvarSlett
 42. Hvordan kan du skrive ting som "I hvilken annen sektor forventer man fullt arbeidstrøkk i alle arbeidstimene? Jeg kan ærlig si at jeg vet om mange yrker hvor arbeidstakere sitter på ræva og drikker kaffe store deler av dagen. Det blir ikke avisoppslag av den grunn" Og samtidig være forbanna fordi du mener at andre har meninger om ditt yrke?

  SvarSlett
  Svar
  1. Jeg er ikke ute etter å dra ned andre yrkesgrupper, men jeg er utrolig lei av alt fokuset på min egen. Derfor setter jeg det på spissen. Jeg mener oppriktig at man skal måtte kunne godta at det ikke er fullt trøkk i alle arbeidstimene, nettopp fordi det også skjer mye viktig verdiskapning i de minuttene hvor man ikke er i aktivitet. Spesielt i yrker hvor man jobber med mennesker. At noen yrker er mer avslappende enn andre er også helt greit for meg, for man må se på summen av det man sitter igjen med etter en dag. Her er det viktig å ikke spore av og lage en kamp mellom yrkesgrupper. Det er overhodet ikke intensjonen, for det er destruktivt.

   Slett
  2. Det er i alle fall ofte det dere oppnår. Dere fremstiller det svært ofte som om dere er de eneste i verden med en slitsom og viktig jobb. Det er dere ikke! Og det er svært svært dumt av deg å "sette på spissen" for holdningen din forteller meg at du ikke ser alle de andre som sliter der ute, uten stor organisasjon i ryggen, og uten noen form for mulighet til streik.
   Prøv ulike jobber så kanskje det går opp noen lys...

   Slett
  3. Godt du skrev den siste setningen, så får jeg anledning til å sette perspektivet.
   Jeg er vokst opp med foreldre som er selvstendig næringsdrivende. De eier en blomsterbutikk. Jeg har jobbet i butikken siden jeg var 12 år gammel, i ferier og etter skolen. De jobber ofte mye mer enn jeg gjør, og jeg har vært på 4 familieferier sammen med dem gjennom hele oppveksten. De unner seg nå to uker ferie gjennom hele året, og jobber kvelder og helger for å yte service. Det er bare de to som er ansatt, og de har ingen mulighet til å gå skift. I hele førjula jobber de 08.00-23.00, og de er over 60 år. (Ja, det høres ut som jeg forteller eventyr nå, men det er sant). De elsker jobben sin, og vet at de timene de jobber får de tilbake i fornøyde kunder og årsomsetning.

   Da jeg studerte jobbet jeg i hotell- og restaurantbransjen i 5-6 år. Hver sommerferie unnet jeg meg ei uke ferie, resten var jobb for å tjene opp penger til neste studieår. Jeg har også bodd 10 år sammen med en kokk/kjøkkensjef/daglig leder som har hatt veldig ugunstige arbeidstider. Jeg har jobbet både som servitør på restaurant, i bar og på nattklubb. Jeg vet mye om andre yrkesgruppers arbeidstid.

   Likevel vet jeg også at jeg kunne gå hjem etter disse skiftene og gjøre hva jeg ville. Uansett hvor sliten jeg var, kunne jeg bare tenke på meg selv og mine. Som lærer har jeg sjelden fri i hodet mitt. De 30 elevene jeg har i hvert treårsløp blir ungene mine, og deres utfordringer kverner stadig rundt under Gullrekka på fredagskveldene, eller når vi går til ferier. Den eneste ferien hvor jeg virkelig ikke tenker skole er sommerferien. Og da snakker jeg om de 4 ukene i juli. De to avspaseringsukene i juni prøver jeg å lande, de to første avspaseringsukene i august begynner jeg å forberede meg.

   At vi har en stor organisasjon i ryggen skal ikke brukes mot oss. Vi har en organisasjon som de siste 15 årene har vært så høflige i forhandlinger at vi både har mistet ei ferieuke og har utviklet oss til lønnstapere i forhold til andre yrkesgrupper vi kan sammenligne oss med. Dette syter vi sjelden over, men det er et faktum!

   Slett
  4. Så hvilke grupper er det da som "sitter på ræva og drikker kaffe"...? Jeg var enig med deg til jeg kom hit... Selv om du sier at du "setter det på spissen", så gjør du slik du mener alle andre gjør - klager og mener vi ikke kan sette oss inn i lærerens situasjon. Jeg jobber innen kulturfeltet og jeg vet ikke hvor mye tid jeg bruker på å forberede meg til jobben min, grunne på hvordan vi kan gjøre ting bedre osv - uten å få hverken betalt eller avspasering ut av det. Og når vi lager fiks ferdige opplegg for skolebarn er det bare negativitet å få tilbake - fordi det blir merarbeid, og man må gjøre ting som ikke faller inn i skolehverdagen selv om det er en del av den kulturelle skolesekken. Jeg har og vært på skoler klokka 13 på en fredag - da har alle, både elever og lærere gått hjem. Så neste spørsmål; har dere faktisk prøvd å ha kontortid fram til kl. 16? Sittet på skolen og rettet?

   Slett
 43. Siv Maria Karlsen21. januar 2014 kl. 12:26

  Meget godt skrevet! :D

  SvarSlett
 44. Dessverre oppleves lærere som veldig konservative hva angår deres egen arbeidsordning. At man da forundres over at noen/mange stiller seg tvilende til at "fri" arbeidstid kanskje ikke er lurt synes jeg er rart. En annen ting jeg vet siden jeg er vokst opp i en familie hvor "alle" er lærere er at mange lærere sier at de jobber MINST 462,5 timer på "fritida" si. Da sier jeg "idiot". Hvis du er så svak arbeidstaker at du jobber mer enn hva som er forutsatt av ren snillisme så fortjener du ingen sympati. Veien å gå er å få alt arbeid inn i registrerbare og faste former for så å få overtidsbetalt for alt som må gjøres etter arbeidstid. Dette vil synliggjøre kostnadene for hva mange foreldre forventer. Slik det er i dag gis dette i gave fra lærerne på ren dugnad. Tåpelighet satt i system.
  Hvis arbeidsgiver ønsker fast arbeidstid og ingen "fri" pott så burde lærerne lojalt fulgt opp. Gjerne inkludere advarsler. Har lærerne rett i sine advarsler vil arbeidsgiver fort angre. Hvis arbeidsgiver ikke må ut med mer penger og kvaliteten opprettholdes så må konklusjonen være at lærere overdriver.
  Slik lærerne nå oppfører seg så vil vi aldri få det svaret. At noen da velger å spekulere i at det er fordi lærerne vet at fasit er at arbeidsgiver har rett, det må lærerne forvente. Det er grunnleggende gruppepsykologi som dere skal kunne litt om.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hadde vi trodd at veien var så enkel, hadde vi nok satt takk til tilbudet. Altså: Lærere presses inn i normalarbeidsuke for å synliggjøre faktisk arbeidsbyrde, arbeidsgiver ser at det ikke er mulig å gjennomføre godt nok arbeid innen for fastsatt tid og begynner å betale overtid. ELLER - vi går tilbake til tidligere arbeidstid. Det finnes ikke lønnsmidler til å betale overtid og jeg har aldri hørt om noen arbeidsgivere som gikk tilbake på en ordning de har kjempet for å få gjennomført over lang tid. Konklusjonen er: Vi oppleves nok som konservative, men vi har gitt fra oss ferieuker og lønn for småpenger og lommerusk før. Dette er det siste vi har igjen. Vi prøver desperat å ikke være så dumme en gang til, for vi sliter fortsatt med samvittigheta for de feilene vi har gjort.

   Slett
 45. Flott innlegg der du virkelig får fortalt hvor skoen trykker. Håper flere ser disse sidene ved yrket vårt, og aller helst de som bestemmer!

  SvarSlett
 46. Veldig bra, Frøken Leseglede.

  SvarSlett
 47. Eg må arrestere deg på eit utsegn. Det er ikkje regjeringa men KS som ønskjer denne ordninga, Dette er ikkje regjeringa sine intensjonar :-)

  SvarSlett
  Svar
  1. Sant. Men ser man på hva regjeringa ønsker for lærere - sommerskole for kompetanseheving, får de ikke det til uten KS' arbeidstidsforslag

   Slett
 48. Jeg har stor respekt for lærere, og unner disse så mye ferie/fri/avspasering som trengs for at de flinkeste holder seg i yrket. Dette handler IKKE om misunnelse overfor feriene (kall det hva du vil). Jeg tror det er knallhardt å være lærer, i mange tilfeller.
  Men etter å ha lest ørten artikler og blogginnlegg de siste dagene, er det noen ting som slår meg;

  - Det virker som om det Er Så Fælt å ta "tvungen" avspasering på sommeren? Er dette virkelig et onde? Jeg skulle GJERNE jobba komprimert i mitt yrke mot å få to mnd blank fri på den fineste tida i året.
  - Det virker som om den gjengse oppfatning er at andre yrker er så heldige som kan ta en uke avspasering (?) f.eks i mars for å dra til Syden når billettene er billigst. Hva er det for noe? For det første er det da få offentlig ansatte i andre sektorer enn skolen som kan avspasere når man selv vil. Jeg kan kanskje få lov til å avspasere et par timer på tampen av en arbeidsdag hvis vi ikke har kjørt med underbemanning den dagen. Aldri i verden om man avspaserer en hel dag. Blir vanskelig å dra til Syden da gitt. Og som lærere sikkert også vet, så er det lite poppis å ta barna sine ut av skolen midt i skoleåret for å dra på ferie. Sjikkeli attraktivt med en uke fri mutters alene mens barna er på skole/bhg da.
  - Elendighetsbeskrivelser hjelper lite. At man står foran 23 pubertale elever og skal hamre inn nynorske verb i nøtta på dem; hadde aldri i verden vært meg det. Kudos til dere som gjør dette. Men dette er ikke MER belastende enn andre sammenlignbare yrker i off.sektor med tilsvarende utdannelseslengde. Altså går ikke argumentet om at "lærere trenger ferien sin pga ekstremt belastende yrke" hjem hos særlig mange. Ferien er der fordi at barna skal ha ferie og det ikke har noe for seg å ha lærere på jobb på skolen uten elever.

  SvarSlett
  Svar
  1. Nei, det er ikke fælt å ha tvungen avspasering i elevenes ferier. Det er faktisk veldig praktisk når man har egne unger.
   Det vi som lærere opplever er at av og til kan man trenge noen dager å komme til hektene på i ekstremt travle perioder, man kan plutselig bli invitert på familiefeiringer i utlandet, som gjør at man skulle hatt ei uke fri osv. Da er det ikke bare å reise bort. Det er ulike lokale ordninger for dette, noen steder lar det seg lettere gjøre enn andre, men konsekvensene er at du må forlate elever og la andre lærere stå med ansvaret. Enten må vi ta igjen timene våre i vikartimer når vi kommer hjem, eller så må vi trekkes ei uke i lønn. Å ta igjen 24 undervisningstimer på allerede fulle uker er en stor belsatning, og da er vanligvis ikke ei ferieuke verd det.

   Vi opplever foreldre som tar ut unger fra undervisning og reiser på ferie hvert år. Nå har kommunen begrenset dette til 10 undervisningsdager pr år for å sikre at elevene får den opplæringen de har krav på. Dette forteller meg likevel at når man er villig til å ta ut elever fra undervisning for å reise på ferie i de 190 dagene de har til skolegang i året, ville mange av disse foreldrene blitt forarget hvis de måtte ha forholdt seg til ordinære ferieuker slik som oss, sannsynligvis fordi det er dyrt å reise på ferie da. Jeg aner ikke hvilke yrker alle disse foreldrene er i og hvorfor de selv kan reise på ferie uka etter viterferie eller første skoleuke, men de får det til. Jeg er klar over at mange foreldre aldri ville gjort noe slikt, og at det i storbyskoler nå har blitt mindre akseptert å ta elevene ut av skolen midt i året. Vi er et langstrakt land, og i mange andre byer og tettsteder er dette fortsatt noe vi sliter med.
   Altså... det som kunne oppleves som en flåsete kommentar om at foreldre tar ungene ut midt i skoleåret for å få billig sydenferie, er ikke en flåsete kommentar. Det er en realitet.

   Vi er kjempetakknemlig for å ha fri når ungene våre har fri, men det fratar oss noen muligheter som andre arbeidstakere har. Man får ikke i pose og sekk, det vet jeg. Skulle jeg blitt tvunget til å avspasere 3 timer hver uke isteden, ville jeg foretrukket den ordningen jeg har nå.

   Slett
 49. Dette må være tidenes beste innlegg! Fantastisk lesing. Foreldre MÅ stille seg på lærerne sin side i denne saken, slik at vi lærere hvert fall får beholde den arbeidstidsavtalen vi har i dag. Jeg er selv lærer og noe av det viktigste med jobben er at vi nettopp har den fleksitiden KS nå vil ta bort fra oss. Ved å kunne styre tidspunkt for når man retter prøver, gjør notater, leter opp og lager gode opplegg, gjør at jeg gjør en grundigere jobb enn om jeg skal gjøre dette rett etter å ha hatt undervisning hele dagen.

  Å til deg som syns vi lærere er sutrete nå. Tror du vi blir lykkeligere og mer opplagt av å hele tiden være på etterskudd med tilbakemeldinger og vurderinger. Det første vi ser når vi kommer på jobb om morgenen er en stor bunke med prøver som ligger der på tredje dagen, fordi det aldri blir tid til overs før arbeidsdagen slutter klokka 16.00.

  Nei, her må det mobiliseres og gis tilbakemeldinger fra foreldre og lærere om at vi IKKE ønsker KS sitt forslag velkommen!

  SvarSlett
 50. Artig om du kunne svart på innlegget av 25. jan kl 12.35

  SvarSlett
  Svar
  1. Det er herved gjort. Beklager det tok litt tid...

   Slett
 51. Jeg kjenner ei som jobber som lærer. Hun ville prøve noe annet en stund, så begynte på skolekontoret. Etter en stund orket hun ikke mer - det ble for mye jobbing og for lite fritid.......

  SvarSlett
 52. Dette er en sterk tekst av en kvinne som er i stand til å verbalisere lærernes utfordringer. Skolen bør sees i mer holistisk aspekt, tenker jeg. Verdensborgere oppdrar vi. I tillegg tror jeg at det ikke er nok med lærerutdannelse. En lærer skal være av den type som er i stand til å gjøre mange ting samtidig og på samme måte beholde forstanden. Det er vårt land og våre barn. Hvis ikke jeg underviser, hvem vil jeg la undervise mine barn, spør jeg meg ofte? Debatt trenger vi og vi må bare stå på! Vi er sammen på reisen.

  SvarSlett
 53. Hei Alle, jeg heter Theresa Walker, jeg er gift i 20 år med mannen min og vi har to sønner, eldste en 16 og yngre er 11 år. Min mann elsket meg mye, men det kommer til et punkt da han var involvert i affære med en kvinne som er hennes kollega. Jeg har aldri forestilt meg det, men på en eller annen måte forandret hans holdning til meg og barn, og hans forsinkelser fra arbeidet fikk meg til å tenke over saken. Selv på mitt 20 års bryllupsdag i mars holder jeg meg bort fra sex som vi lover å gjøre det på bryllupet jubileumsdag, det vil bli vår bryllupsreise igjen, 15 dager før Bryllupsmannet han bekjente at ja, han hadde sex med henne. Han brakte henne i min seng da jeg var ute for jobb, han vet det, men han gjorde det før bryllupsdagen på min seng, det betyr at følelsene mine var helt verdiløse for meg. Min mentale tilstand er full av smerte, jeg tror jeg kan ikke glemme og gjenopprette smerten, denne kvinnen var i full kontroll over henne, og jeg ville aldri gjøre det med vold, hun vil vinne over meg da hun er skilt, hun sa at hun var sjalu over vårt forhold, og hun vil ødelegge meg ved å ta min mann. Jeg måtte diskutere det med en venn som ba meg finne en god stavekaster, først og fremst trodde jeg aldri på denne Cast stavemåten, men jeg må prøve den før jeg kom over PROPHET JOSEPH UGO-e-post på internett om hvordan han har hjulpet så mange som får sin eks, og hjelper mennesker med å rette forholdet og gjøre folk lykkelige i forholdet deres og noen andre historier om åndelig sykdom og mer, jeg forklarte min situasjon for ham og han hjalp meg med å utføre noen bønner, noen urter og røtter og et lite offer som jeg gjorde, og innen 7 dager kom han tilbake til Apologize og det var bare et mirakel for meg. Er glad i dag at han hjalp meg, og jeg kan stolt si at mannen min er nå hos meg igjen, og han er nå forelsket i meg som aldri før.
  Har du behov for hjelp i forholdet ditt som å få tilbake din mann, kone, kjæreste, kjæreste, vinnende av lotterier, urtemedisin for sykdom, HIV, STDs, Stroke eller noen form for åndelig problem, jobbopplæring, seere som leser innlegget mitt som trenger hjelp når det gjelder livsutfordringer, bør kontakte ham.

  E-post: karnataka.temple@gmail.com
  WhatsApp: +34631686040

  SvarSlett
 54. Jeg har gått gjennom forholds saga med mannen min i 2 år fordi han jukser på meg og denne kvinnen, han snyder meg med, er bøyd på å bryte hjemmet mitt, og vi har til og med kommet til å skille seg og han bestemte meg for å forlate meg for dette annen kvinne, jeg fortalte vennen min på kontoret om skilsmissen på tirsdag og hun anbefalte meg til dr. Ilekhojie som reddet ekteskapet mitt og tok meg mannen tilbake til meg og han knelte ned i går og unnskyldte seg for alt og sverget aldri å forlate eller jukse på jeg noen gang igjen og er så glad min familie er tilbake og barna mine er glade alle som har lignende forhold problemer bør kontakte ham på gethelp05@gmail.com eller ring +2348147400259 jeg er så glad min familie er tilbake og jeg vil at alle par skal forstå det skilsmisse er aldri svaret

  SvarSlett

Legg inn en kommentar

Populære innlegg